Agriculture

Nông nghiệp

Các chương trình nông nghiệp của SNV hỗ trợ xóa đói giảm nghèo và cải thiện sinh kế thông qua các giải pháp sáng tạo giúp giải quyết các vấn đề về an ninh lương thực, thị trường bền vững, nông nghiệp thông minh, và đem lại cơ hội công bằng cho nữ giới và thanh thiếu niên trong lao động và kinh doanh

 

Nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng các nhu cầu thiết yếu trong đó bao gồm vấn đề an ninh lương thực cho khoảng 9,6 tỷ dân trên toàn cầu vào năm 2050. Ngành nông nghiệp sản xuất ra những sản phẩm thiết yếu, tạo công ăn việc làm, và dịch vụ môi trường thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội

Tại Việt Nam, nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tới gần 20% GDP của cả nước. Lao động trong ngành này cũng hiện chiếm hơn một nửa số lao động toàn quốc. Trên 80% lượng nước được sử dụng cho mục đích nông nghiệp và trên 20% lượng khí thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Ngành nông nghiệp góp phần và cũng đang có nguy cơ trước nhiều tác động bất lợi bởi tình trạng biến đổi khí hậu, có khả năng tác động tới 22,5 triệu nông hộ, sản xuất hơn 90% nông phẩm toàn quốc.

SNV phát triển các giải pháp về lương thực, thu nhập và khí hậu tối ưu hóa lợi ích đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực từ sản xuất nông nghiệp. Mục tiêu của tổ chức là hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và đem lại cơ hội cho hàng triệu lao động, bao gồm cả nam giới và nữ giới, tại các quốc gia đang phát triển. Các chương trình nông nghiệp của SNV hỗ trợ xóa đói giảm nghèo và cải thiện sinh kế thông qua các giải pháp sáng tạo giúp giải quyết các vấn đề:

Alison Rusinow
Country Director