Renewable Energy

Năng lượng tái tạo

Hãy cùng hình dung về một thế giới nơi mà mọi người đều được tiếp cận các dịch vụ năng lượng sạch hiện đại! Lồng ghép các giải pháp, công nghệ và phương pháp tiếp cận, chúng tôi hợp tác với các đối tác công và tư nâng cao năng lực của cộng đồng người dân nông thôn, bán thành thị. Tại SNV, chúng tôi quyết tâm chấm dứt tình trạng “đói” năng lượng

 

Tiếp cận năng lượng là một nhu cầu thiết yếu cần có của con người. Tuy nhiên trên toàn cầu, hiện có trên 1.3 tỷ người dân chưa được tiếp cận năng lượng và 2.7 tỷ người chưa có thiết bị bếp sạch. Người nghèo, đặc biệt là người sống tại vùng sâu vùng xa, hiện đang phải liên tiếp chịu nhiều tác động tiêu cực do chưa được tiếp cận nguồn năng lượng bền vững sẵn có. Các dịch vụ năng lượng hiện đại đóng vai trò thiết yếu góp phần nâng cao đời sống của người dân và hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế các nước.

Trọng tâm của Chương trình năng lượng tái tạo của SNV là các khu vực nông thôn, bán thành thị, nhằm mang lại những giải pháp năng lượng tái tạo ở quy mô nhỏ, đáp ứng nhu cầu nấu ăn và sưởi ấm tại các hộ gia đình và góp phần phục vụ các ngành tiểu công nghiệp. Chương trình tập trung vào việc lắp đặt hệ thống bể khí sinh học cấp hộ gia đình và cải tiến thiết kế bếp sạch. Chương trình năng lượng tái tạo của SNV hỗ trợ xóa đói giảm nghèo và cải thiện sinh kế người dân thông qua các giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề về:

Bastiaan Teune
Sector Leader – Energy