Nước sạch và vệ sinh môi trường

Cốt lõi của Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường của SNV là hỗ trợ nâng cao nhận thức về nước sạch và vệ sinh như một quyền con người, và nhà nước đóng vai trò quan trọng, chịu trách nhiệm hiện thực hóa quyền lợi này. Do đó, SNV hợp tác cùng chình quyền nhà nước và địa phương các cấp xây dựng năng lực và hệ thống giải quyết các thách thức về nước sạch và vệ sinh môi trường căn cứ vào bối cảnh địa phương, nhằm hỗ trợ các quốc gia hiện thực hóa cam kết được đưa ra trong Mục tiêu thứ 6 trong 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc

 

Thách thức về nước sạch và vệ sinh môi trường toàn cầu là rất lớn: “2.1 tỷ người hiện chưa được tiếp cận nước uống tại nhà và gấp đôi dân số đó chưa được tiếp cận cơ sở vệ sinh an toàn” (WHO, 2017). Tỷ lệ tiếp cận hệ thống nước sạch và vệ sinh tại Việt Nam cao hơn các quốc gia láng giềng. Tuy nhiên với quy mô trên 89 triệu dân, hàng triệu người Việt Nam vẫn chưa được tiếp cận các dịch vụ trên. Bên cạnh đó, mức độ bao phủ của các cơ sở hạ tầng về nước sạch và vệ sinh môi trường vẫn còn chưa đồng đều và thường có sự phân cấp bởi mức thu nhập, dân tộc và vùng miền. Các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu vực Tây Nguyên, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, hiện vẫn còn phải đối mặt với những thách thức phát triển về vệ sinh và nước sạch.

Cùng hợp tác với các đối tác công, tư và các tổ chức phát triển, SNV dựa trên nền tảng kinh nghiệm thực tiễn, nỗ lực triển khai thực hành tốt nhất trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống nước sạch và vệ sinh tại thành thị và nông thôn. Không ngừng đúc kết kinh nghiệm dựa trên bằng chứng thực tiễn, cùng phối hợp với các đối tác, giải quyết những vấn đề hiện hữu, là chiến lược của tổ chức nhằm đạt được các mục tiêu trên. Từ đó, nhiều tổ chức đối tác của SNV đã liên tục triển khai nhiều dịch vụ nước sạch và vệ sinh môi trường ngày một chuyên nghiệp hơn, với sự hỗ trợ của hệ thống quản lý vững chắc, triển khai những giải pháp can thiệp thay đổi hành vi dựa trên thực tiễn triển khai, và các chiến lược tăng trưởng bền vững khả thi về tài chính. Mục tiêu của Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường của SNV là:

Alison Rusinow
Giám đốc Quốc gia