Kinh doanh cùng người có thu nhập thấp

Toàn cầu có hơn 4.5 tỷ người người thuộc nhóm Đáy kim tự tháp với sức mua 8 đô la Mỹ một ngày hoặc thấp hơn

Kinh doanh cùng người có thu nhập thấp của SNV thu hẹp khoảng cách giữa doanh nghiệpngười có thu nhập thấp nhằm kiến tạo các cơ hội kinh doanh với khả năng thương mại cao kết nối người có thu nhập thấp vào chuỗi giá trị với vai trò là nhà sản xuất, người lao động và người tiêu dùng

Tác động
Bản đồ dự án
Vietnam regions VN Placeholder
Vietnam regions VN