Kinh doanh cùng người có thu nhập thấp

Hầu hết các doanh nghiệp đều thu mua sản phẩm từ các đầu mối cung ứng có quy mô tương đối lớn và thường nhắm tới nhóm khách hàng tầm trung và cao cấp để cung ứng sản phẩm, tuy nhiên nhóm người có thu nhập thấp hiện đang đại diện cho một cơ hội kinh doanh mới với sức mua, năng lực và kỹ năng lao động rất đáng để khai thác

 

Trên toàn cầu, có hơn 4,5 tỷ người thuộc nhóm nhóm Đáy của kim tự tháp (Base of the Economic Pyramid) với sức mua 8 đô la Mỹ 8 đô la Mỹ một ngày hoặc thấp hơn. Phân khúc những người thuộc đáy kim tự tháp thường không có cơ hội tiếp cận với các thị trường chính thống. Do đó, nhu cầu về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ mang tính sáng tạo cao, hỗ trợ việc tiếp cận các nhu cầu thiết yếu là rất lớn. Thách thức được đặt ra ở đây là tìm kiếm ra giải pháp mang lại lợi ích đồng thời cho các bên tham gia vào chuỗi sản xuất. Mô hình kinh doanh cùng người có thu nhập thấp của SNV giúp thu hẹp khoảng cách giữa doanh nghiệp và nhóm những người có thu nhập thấp, nhằm kiến tạo các cơ hội kinh doanh với khả năng thương mại cao kết nối người có thu nhập thấp vào chuỗi giá trị với vai trò là nhà sản xuất, người lao động và người tiêu dùng.

Một mô hình kinh doanh cùng người có thu nhập thấp là một sáng kiến kết nối người có thu nhập thấp vào quy trình sản xuất kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp, từ đó mang lại lới ích cho các bên liên quan. Người có thu nhập thấp có thể đóng góp một số vai trò sau trong chuỗi giá trị:

SNV có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển các mô hình kinh doanh cùng người có thu nhập thấp. Trên toàn cầu, chúng tôi đã hỗ trợ phát triển hơn 200 sáng kiến khác nhau, mang lại lợi ích chung cho cả doanh nghiệp và thị trường người có thu nhập thấp. Không chỉ vận hành các chương trình tập trung vào các sáng kiến kinh doanh cùng người có thu nhập thấp, chúng tôi còn lồng ghép phương pháp tiếp cận này vào rất nhiều dự án khác nhau.

Tại Việt Nam, SNV đã hỗ trợ thành công trên 50 doanh nghiệp với kiến thức, kinh nghiệm và dịch vụ hỗ trợ kiến tạo và nhân rộng các hoạt động kinh doanh cùng người có thu nhập thấp. SNV đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong các dự án trên bao gồm: kêu gọi/quản lý vốn, quản lý dự án, và nhiều dịch vụ hỗ trợ chuyên biệt khác. Mọi dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cùng người có thu nhập thấp của SNV đều được xây dựng và thiết kế chuyên biệt nhằm đáp ứng các yêu cầu khác nhau của mỗi một mô hình kinh doanh.

Dịch vụ của SNV

SNV hỗ trợ thiết kế và ươm mầm các mô hình kinh doanh cùng người có thu nhập thấp. Chúng tôi hỗ trợ triển khai các ý tưởng, giúp doanh nghiệp bước đầu đạt được các kết quả kinh doanh kỳ vọng. Chúng tôi hỗ trợ kết nối các công cụ tài chính cần có để duy trì và nhân rộng mô hình kinh doanh. SNV hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các mô hình liên kết các hộ sản xuất nhỏ vào chuỗi giá trị và tiếp cận thị trường mới. Chúng tôi hỗ trợ tập huấn hộ sản xuất nhỏ giúp họ cải thiện chất lượng, số lượng và độ tin cậy của sản phẩm, từ đó giúp họ có đủ năng lực cung ứng sản phẩm tới doanh nghiệp. Chúng tôi hợp tác với chính quyền địa phương xây dựng các chính sách hỗ trợ người nghèo, trên cả góc độ sản xuất lẫn thị trường. Chúng tôi hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển các chương trình hợp tác công tư nhằm đảm bảo lợi ích của các tác nhân tham gia.

Nghiên cứu thị trường & Tìm kiếm cơ hội đầu tư
Market Intelligence
 • Thông tin thị trường & Nghiên cứu phạm vi dự án
 • Tìm kiếm cơ hội thị trường
 • Kêu gọi đề xuất
 • Thẩm định/Lựa chọn hồ sơ
Thiết kế và chuẩn bị dự án
Business Readiness
 • Thiết kế mô hình kinh doanh
 • Xây dựng đề xuất dự án
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh cùng người có thu nhập thấp
 • Lập kế hoạch và triển khai chương trình CSR
 • Phát triển chuỗi giá trị
 • Tăng cường năng lực cho doanh nghiệp (Phát triển chuỗi cung ứng, Hệ thống báo cáo tài chính, Xây dựng thương hiệu, tiếp thị, mạng lưới phân phối)
 • Thử nghiệm và triển khai các sản phẩm mới
Cố vấn kỹ thuật
Mentoring
 • Phát triển kế hoạch kinh doanh
 • Xây dựng đề xuất
 • Phát triển mạng lưới phân phối đến khách hàng vùng sâu, vùng xa
Kết nối đầu tư và quản trị tri thức
Match Making
 • Tổ chức sự kiện kết nối Nhà đầu tư – Doanh nghiệp
 • Đánh giá tác động
 • Chia sẻ các thực hành tốt
 • Hỗ trợ chính sách công

Renewable Energy

Năng lượng tái tạo

Agriculture

Nông nghiệp

REDD+

REDD+

WASH

Vệ sinh nước sạch