BIOSPRING

Ngành: Nông nghiệp Agriculture

Dịch vụ liên quan đến người có thu nhập thấp do SNV hỗ trợ: Xây dựng đề xuất; Phát triển chuỗi giá trị; Thử nghiệm và triển khai các sản phẩm mới

Giới thiệu về doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Mùa Xuân – BioSpring là một trong những công ty tiên phong ở Việt Nam trong nghiên cứu và sản xuất Bacillus Probiotics, được sử dụng trong ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi, thực phẩm và dược phẩm. BioSpring mong muốn giới thiệu những công nghệ vi sinh hàng đầu thế giới đến Việt Nam, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động chăn nuôi và thủy sản nước nhà.

BioSpring tạo ra mối quan hệ đôi bên cùng có lợi giữa cộng đồng người chăn nuôi và doanh nghiệp của chúng tôi. Tính đến nay, với việc sử dụng các sản phẩm có thành phần Probiotics, những người nông dân có thu nhập thấp tại Việt Nam đã nâng cao thu nhập của họ (94-100 đô la Mỹ/hộ/tháng)

Mô hình kinh doanh cùng người có thu nhập thấp: Chúng tôi liên kết người thu nhập thấp vào mô hình kinh doanh với vai trò là người tiêu dùng và người sản xuất

Chúng tôi hướng dẫn nông dân về các ứng dụng của các sản phẩm probiotics bào tử trong chăn nuôi, giúp các nông hộ tăng thu nhập và cải thiện điều kiện sống, sức khỏe cộng đồng thông qua việc ứng dụng các sản phẩm probiotics trong sản xuất nông nghiệp.

Website: http://biospring.com.vn/en/