DOANH NGHIỆP

TXT

Doanh nghiệp xã hội Tre Xứ Thanh cung cấp nguồn con giống gia cầm, thủy cầm chất lượng tại chỗ đi kèm với sự tư vấn kỹ thuật và tiêu thụ cho các hộ chăn nuôi đồng bào dân tộc thiểu số phía Tây Thanh Hóa, ươm tạo các doanh nhân vi mô trong lĩnh vực nông nghiệp tại những thôn bản vùng sâu, nơi có tỷ lệ nghèo cao.

 

Mục tiêu:

  • Nâng cao thu nhập cho 2.750 hộ ở 5 huyện mục tiêu, trong đó có 400 hộ đối tượng đích được thoát nghèo bền vững nhờ chăn nuôi (thu nhập trung bình 600.000đ/ người/ tháng)
  • Ươm tạo và xây dựng mạng lưới với 90 doanh nhân vi mô người dân tộc thiểu số thông qua việc liên kết sản xuất gà thịt, gà giống, tạo thêm thu nhập khoảng 12-14 triệu đồng/tháng/hộ (2 lao động).

Tạo việc làm & giúp ổn định cuộc sống cho 20 công nhân cũng thuộc nhóm đối tượng mục tiêu với mức lương trung bình 4,5 – 5,0 triệu đồng/tháng.

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

AddThis Sharing
IBA Twitter Youtube More
Hide
Show