DOANH NGHIỆP

HIỆP THÀNH

Công ty TNHH Hiệp Thành cam kết phát triển nông nghiệp bền vững, ngành kinh doanh chính của chúng tôi là xây dựng các chuỗi cung ứng chè và gia vị. Vietspice là tên dự án mới của chúng tôi, với mục tiêu giúp đỡ cộng đồng dân tộc thiểu số tại những khu vực khó khăn ở miền Bắc Việt Nam, xây dựng thương hiệu cho các loại gia vị địa phương như ‘mac khen’, ‘hat doi’, và mắc mật.


Vietspice sẽ giúp cho những cộng đồng này xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm gia vị truyền thống, từ trồng, chế biến, tinh chế đến đóng gói, tiếp thị và phân phối. Trong 5 năm đầu tiên, Hiệp Thành sẽ hợp tác với các nhóm sản xuất gia vị gồm 1000 nông dân.

Truy cập website: http://www.vinagro.com.vn để có thêm thông tin

Lĩnh vực: Nông nghiệp


 

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

AddThis Sharing
IBA Twitter Youtube More
Hide
Show