DOANH NGHIỆP

BCTA

Business Call to Action là chương trình vận động toàn cầu nhằm ghi nhận từ khu vực công cho các đóng góp của khu vực tư nhân cho sự phát triển bền vững. Nhiệm vụ của BCtA là thử thách các doanh nghiệp để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh chính của mình có sự tham gia của người thu nhập thấp và qua đó góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

AddThis Sharing
IBA Twitter Youtube More
Hide
Show