DOANH NGHIỆP

TRACE VERIFIED

TraceVerified là dịch vụ truy xuất nguồn gốc điện tử đầu tiên và duy nhất đến từ Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các công cụ và giải pháp trên nền tảng internet giúp minh bạch hóa nguồn gốc thực phẩm. Đây được coi là căn cứ cho việc đảm bảo chất lượng của thực phẩm từ nông trại cho đến bàn ăn, vì quyền lợi được sử dụng thực phẩm chất lượng của người tiêu dùng. TraceVerified là cầu nối thông tin giữa nhà sản xuất và người mua, với mục tiêu giúp thông tin quy trình sản xuất thực phẩm được minh bạch hơn. 

Chúng tôi thu thập thông tin về các sản phẩm thực phẩm để có thể tái hiện lại ‘lịch sử’, quy trình sản xuất của thực phẩm. Điều này giúp xác nhận thông tin từ tất cả các đầu mối trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Là một thành viên của Liên minh Thực phẩm minh bạch, mục tiêu của TraceVerified là giúp nâng cao đời sống của 100-200 hộ gia đình có thu nhập thấp. 

Truy cập website: http://www.traceverified.com để có thêm thông tin

Lĩnh vực: Nông nghiệp, Công nghệ thông tin

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

AddThis Sharing
IBA Twitter Youtube More
Hide
Show