DOANH NGHIỆP

MÔI TRƯỜNG XANH

Công ty TNHH Phát triển công nghệ khí sinh học Môi Trường Xanh được thành lập năm 2009, chuyên sản xuất các các sản phẩm làm từ vật liệu composite và các nguyên liệu tái chế. Các sản phẩm chiến lược của chúng tôi là các bể biogas và các thiết bị được làm từ nguyên liệu nhựa tái chế. Nhà máy của chúng tôi sản xuất 9000 bể biogas mỗi năm và đối tượng khách hàng mục tiêu của chúng tôi là những người nông dân thu nhập thấp.

Có khoảng 2,7 triệu hộ gia đình chăn nuôi tại Việt Nam có thể triển khai hệ thống biogas. Các khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi từ những trang trại sạch hơn, giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu và bảo vệ môi trường vì họ không cần dùng đến củi nữa.

Mỗi năm chúng tôi tạo ra hơn 100 việc làm cho người thu nhập thấp. Ngoài ra, sử dụng biogas giúp mỗi hộ gia đình tiết kiệm một khoản tiền không nhỏ là 150.000 đồng/tháng (tương đương 7 Đô la)

Công ty TNHH Phát triển công nghệ khí sinh học Môi Trường Xanh được thành lập năm 2009, chuyên sản xuất các các sản phẩm làm từ vật liệu composite và các nguyên liệu tái chế. Các sản phẩm chiến lược của chúng tôi là các bể biogas và các thiết bị được làm từ nguyên liệu nhựa tái chế. Nhà máy của chúng tôi sản xuất 9000 bể biogas mỗi năm và đối tượng khách hàng mục tiêu của chúng tôi là những người nông dân thu nhập thấp.

Có khoảng 2,7 triệu hộ gia đình chăn nuôi tại Việt Nam có thể triển khai hệ thống biogas. Các khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi từ những trang trại sạch hơn, giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu và bảo vệ môi trường vì họ không cần dùng đến củi nữa.

Mỗi năm chúng tôi tạo ra hơn 100 việc làm cho người thu nhập thấp. Ngoài ra, sử dụng biogas giúp mỗi hộ gia đình tiết kiệm một khoản tiền không nhỏ là 150.000 đồng/tháng (tương đương 7 Đô la)

Truy cập website http://www.moitruongxanhcomposite.com/ để có thêm thông tin

Lĩnh vực: Năng lượng tái tạo

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

AddThis Sharing
IBA Twitter Youtube More
Hide
Show