DOANH NGHIỆP

ECOFARM

Công ty cổ phần nông trại Sinh thái (Ecofarm) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt nam và chúng tôi đang chuẩn bị ra mắt một cơ sở sản xuất có thể sản xuất sinh khối bằng năng lượng nhiệt và than sinh học có lợi ích giảm thiểu ô nhiễm không khí và biến đổi đất. Ecofarm hiện đang mở rộng sản xuất tới nhiều vùng khác nhau tại Đồng bằng Mê Kong bằng việc ký kết hợp đồng với các hợp tác xã địa phương.

Bên cạnh việc cung cấp năng lượng sạch cần thiết để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau tại các khu vực dân cư có thu nhập thấp. Thành phần than sinh học có thể được sử dụng để tăng cường năng suất và thu nhập cho người nông dân nghèo bằng cách sử dụng ít nước hơn và và giảm sự ô nhiễm.

Tạo việc làm cho 100 công nhân xây dựng, 100 nhân viên làm việc tại cơ sở sản xuất. Nâng cao thu nhập cho ít nhất 1000 nông dân.

Truy cập website: http://ecofarm.com.vn để có thêm thông tin

Lĩnh vực: Nông nghiệp, Năng lượng tái tạo

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

AddThis Sharing
IBA Twitter Youtube More
Hide
Show