DOANH NGHIỆP

VIET ESCO

Công ty CP tư vấn và đầu tư Năng Lượng Việt – Viet Esco hoạt động với tư cách là nhà tư vấn và đầu tư trong việc thực hiện các biện pháp quản lý và giải pháp công nghệ, giúp việc sử dụng năng lượng được hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển của các nguồn năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và sản xuất các máy làm sạch.

Công ty của chúng tôi hỗ trợ các hộ gia đình nghèo tiếp cận các nguồn năng lượng bền vững, tăng cường nhận thức và năng lực cho người nghèo trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Chúng tôi cũng hỗ trợ các gia đình nghèo tiếp cận các thiết bị và công nghệ tiết kiệm năng lượng

Truy cập website: http://vietesco.com.vn/ để có thêm thông tin

Lĩnh vực: Năng lượng tái tạo

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

AddThis Sharing
IBA Twitter Youtube More
Hide
Show