COVESTRO

Ngành: Nông nghiệp AgricultureNăng lượng tái tạo Renewable Energy Nước sạch và vệ sinh môi trường WASH

Dịch vụ liên quan đến người có thu nhập thấp do SNV hỗ trợ: Thông tin thị trường & Nghiên cứu phạm vi dự án ; Tìm kiếm cơ hội thị trường; Xây dựng đề xuất; Chia sẻ các thực hành tốt; Tổ chức sự kiện kết nối Nhà đầu tư – Doanh nghiệp

Giới thiệu về doanh nghiệp: Covestro là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm từ nhựa polymer được ứng dụng trong sản xuất và chế tạo nhiều sản phẩm trong đời sống hàng ngày. Covestro tin tưởng vào việc phát triển các sản phẩm và quy trình giúp cải thiện đời sống người dân, bảo vệ hành tinh và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

Các vật liệu được sản xuất bởi Covestro đã và đang được ứng dụng rất nhiều trong đời sống sinh hoạt của nhóm những người có thu nhập cao trong kim tự tháp thị trường những người tiêu dùng. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao không phát triển những giải pháp phục vụ cho thị trường những người có thu nhập thấp cũng từ chính những sản phẩm hiện có của công ty? Mục tiêu của chúng tôi là tới năm 2025, mang lại lợi ích kinh tế cho 10,000,000 người thuộc nhóm những người có thu nhập thấp.

Mô hình kinh doanh cùng người có thu nhập thấp của Covestro hướng tới thúc đẩy chuyển đổi kinh tế thông qua hỗ trợ giải quyết các vấn đề về an ninh lương thực. Chúng tôi tin rằng thông qua giải quyết các vấn đề về an ninh lương thực và quản lý sau thu hoạch, các vấn đề về sinh kế và lãng phí thực phẩm cũng sẽ được giải quyết. Covestro mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác cùng các đơn vị kinh doanh trong các ngành nghề, lĩnh vực nông nghiệp cùng nhiều đối tác khác, phát triển một hệ sinh thái bền vững hỗ trợ người nông dân một cách hiệu quả hơn.

Mô hình kinh doanh cùng người có thu nhập thấp: Chúng tôi liên kết người thu nhập thấp vào mô hình kinh doanh với vai trò là người tiêu dùng.

Covestro – doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm từ nhựa polymer – hiện đang phát triển các giải pháp phục vụ đối tượng người có thu nhập thấp tại Châu Á. Các sản phẩm nhà sấy và kho lạnh năng lượng mặt trời giúp giảm tổn thất sau thu hoạch và mang lại cơ hội mới trong chế biến trái cây, rau củ, và thực phẩm. Bên cạnh đó, các ứng dụng về nhà ở của công ty cũng giúp người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bới thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Website: https://www.covestro.co.th/en