ECOFARM

Ngành: Nông nghiệp Agriculture

Dịch vụ liên quan đến người có thu nhập thấp do SNV hỗ trợ: Xây dựng đề xuất

Giới thiệu về doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nông trại sinh thái (Ecofarm) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với phương châm phát triển nông nghiệp bền vững đi cùng với lợi ích của cộng đồng. Ecofarm luôn quan tâm đến phát triển thương hiệu nông sản địa phương, cải thiện kĩ thuật sản xuất cũng như nâng cao đời sống của người dân và bảo vệ môi trường. Ecofarm cung cấp các sản phẩm đa dạng trong cả lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Bên cạnh đó, công ty cũng cung cấp các giải pháp công nghệ nhằm hướng tới đảm bảo nông sản an toàn và chất lượng cao.

Mô hình kinh doanh cùng người có thu nhập thấp: Chúng tôi liên kết người thu nhập thấp vào mô hình kinh doanh với vai trò là người tiêu dùng, người sản xuất, nhà phân phối và nhân viên công ty.

cofarm hiện đang mở rộng sản xuất ra nhiều khu vực tại Đồng bằng sông Cửu Long thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác với các tổ nhóm/hợp tác xã sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Website: http://www.ecofarm.vn/