HOÀNG LONG

Ngành: Nông nghiệpAgriculture

Dịch vụ liên quan đến người có thu nhập thấp do SNV hỗ trợ: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cùng người có thu nhập thấp; Phát triển chuỗi giá trị; Hỗ trợ chính sách công; Đánh giá tác động

Giới thiệu về doanh nghiệp: Tại Việt Nam, bên cạnh cung cấp nguồn đạm thiết yếu cho các gia đình nông thôn, chăn nuôi gia cầm đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng thêm thu nhập cho các nông hộ. Ngày nay, nhu cầu về các sản phẩm gia cầm ngày càng trở nên thiết yếu. Năm 2012, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn đã dự báo tới năm 2020 nhu cầu về các sản phẩm trứng sẽ tăng lên gấp đôi , nhu cầu về các sản phẩm thịt sẽ tăng gấp ba so với nhu cầu hiện tại. Tuy nhiên năng lực sản xuất trứng gia cầm hiện tại vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu địa phương. Chăn nuôi gia cầm vẫn mang tính sản xuất nhỏ lẻ. Các nông hộ thường thiếu kiến thức và chưa có cơ hội tiếp cận nguồn vốn đầu tư và chưa có đủ năng lực kiểm soát và phòng trừ dịch bệnh. Bên cạnh phát triển trang trại nuôi quy mô lớn tại tỉnh Trà Vinh, doanh nghiệp dự định liên kết cùng các nông hộ sản xuất nhỏ cung ứng trứng cho địa phương, từ đó tạo ra công ăn việc làm và thu nhập cho nông dân địa phương.

Mô hình kinh doanh cùng người có thu nhập thấp: Chúng tôi liên kết người thu nhập thấp vào mô hình kinh doanh với vai trò là người tiêu dùng, người sản xuất, nhà phân phối và nhân viên công ty