LASUCO

Ngành: Agriculture Agriculture

Dịch vụ liên quan đến người có thu nhập thấp do SNV hỗ trợ: Thông tin thị trường & Nghiên cứu phạm vi dự án ; Tìm kiếm cơ hội thị trường; Xây dựng đề xuất

Giới thiệu về doanh nghiệp: Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn, tiền thân là Nhà máy đường Lam Sơn. Công ty hiện là dơn vị đi đầu trong ngành mía đường tại Việt Nam. Công ty hiện đang vấn hành 2 nhà máy đường tổng công suất 10.500 tấn mía/ngày, với nguồn mía nguyên liệu từ nông dân trên khắp khu vực miền núi Lam Sơn phía Bắc Việt Nam.  Bên cạnh sản xuất đường, Công ty cũng mở rộng hoạt động sang các ngành nghề lĩnh vực khác nhằm tận thu nguyên liệu từ cây mía. Bên cạnh 2 nhà máy đường, Công ty còn vận hành 1 nhà máy cồn với tổng công suất 25 triệu lít/năm phụ vụ cho thị trường xuất khẩu, Công ty Liên kết – CTCP Rượu Việt Nam – Thụy Điển, CTCP Mía Đường Lam Sơn – TT Nông nghiệp Công nghệ Cao, 3 Công ty đầu tư và thương mại, và nhiều công ty thành viên khác

Mô hình kinh doanh cùng người có thu nhập thấp: Chúng tôi liên kết người thu nhập thấp vào mô hình kinh doanh với vai trò là người sản xuất.

Công ty đã đóng vai trò chủ chốt trong quá trình chuyển đổi phương thức canh tác nông nghiệp vùng sang canh tác mía, mang lại lợi nhuận và thu nhập cho người nông dân, và hiện đang tiếp tục hỗ trợ bà con nông dân bằng: khoa học kỹ thuật như giới thiệu giống mới năng suất cao; hỗ trợ tài chính như cơ chế cho vay hỗ trợ nông dân trong quá trình làm đất, gieo giống, thuê máy nông nghiệp, thu hoạch, bón phân và chi phí lao động, v.v…

Website: http://www.lasuco.vn