LONG GIANG THỊNH

Ngành: Nông nghiệp Agriculture

Dịch vụ liên quan đến người có thu nhập thấp do SNV hỗ trợ: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cùng người có thu nhập thấp; Phát triển chuỗi giá trị; Hỗ trợ chính sách công; Đánh giá tác động; Tăng cường năng lực cho doanh nghiệp

Giới thiệu về doanh nghiệp: Tại Quảng Bình, bên cạnh lúa gạo và cao su, sắn là một trong những nông sản nông nghiệp thiết yếu của tỉnh. Cây sắn mang lại cơ hội cải thiện sinh kế cho người dân địa phương đồng thời góp phần hỗ trợ xóa đói giảm nghèo. Bột sắn có thể được dùng làm nguyên liệu đầu vào cho nhiều lĩnh vực sản xuất và chế biến đáp ứng nhu cầu người dân.

Công ty CP tư vấn và đầu tư Long Giang Thịnh được thành lập vào năm 2007 tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Công ty chuyên kinh doanh các sản phẩm nông sản, trong đó bao gồm sắn, tinh bột sắn.

Mô hình kinh doanh cùng người có thu nhập thấp: Chúng tôi liên kết người thu nhập thấp vào mô hình kinh doanh với vai trò là người tiêu dùng, người sản xuất, và nhân viên công ty

Nhằm thúc đẩy phát triển năng lực sản xuất, tăng giá trị gia tăng của sản phẩm, hỗ trợ tiếp cận các thị trường quốc tế, công ty hiện đang đẩy mạnh tăng cường liên kết với các tổ nhóm nông dân địa phương thông qua ký kết hợp đồng bao tiêu thu mua sản phẩm và hỗ trợ giới thiệu khoa học kỹ thuật tiến tiến bao gồm giống sắn cao sản mới tới bà con nông dân địa phương.

Website: http://longgiangthinh.com.vn/