MIMOSATEK

Ngành: IT, Nông nghiệp Agriculture

Dịch vụ liên quan đến người có thu nhập thấp do SNV hỗ trợ: Xây dựng đề xuất; Phát triển chuỗi giá trị; Tăng cường năng lực cho doanh nghiệp (Xây dựng thương hiệu, tiếp thị, mạng lưới phân phối); Thông tin thị trường & Nghiên cứu phạm vi dự án

Giới thiệu về doanh nghiệp: 

Tưới chính xác là khái niệm tiên tiến của nông nghiệp công nghệ cao nhằm xây dựng một chương trình tưới có khả năng

  • Quyết định đúng thời điểm cần tưới
  • Tính toán vừa đủ lượng nước cây cần

Nhằm mang lại hiệu quả

  • Hiệu quả kinh tế
  • Tiết kiệm nước
  • Tiết kiệm năng lượng
  • Tăng năng suất mùa vụ
  • Giảm lượng phân bón bị rửa trôi

Thông qua các thông số môi trường như độ ẩm đất, nhiệt độ đất, lượng mưa, nhiệt độ không khí, tốc độ gió và cường độ ánh sáng được đo lường bởi hệ thống cảm biến của thiết bị MimosaTEK, thuật toán tưới chính xác sẽ tính toán theo thời gian thực và đưa ra các khuyến nghị về lịch tưới tối ưu, thể hiện trên giao diện ứng dụng MGreen trên điện thoại thông minh của người sử dụng.

Người dùng có thể điều khiển các thiết bị tưới hay các thiết bị nhà kính thông qua ứng dụng MGreen từ xa và vào bất cứ thời điểm nào.

Mô hình kinh doanh cùng người có thu nhập thấp: Chúng tôi liên kết người thu nhập thấp vào mô hình kinh doanh với vai trò là người tiêu dùng.

MimosaTEK đáp ứng nhu cầu quản lý trang trại của khách hàng từ người nông dân vừa và nhỏ đến các nông trường lớn trên khắp vùng miền trong cả nước với nhiều loại cây trồng khác nhau từ cây trồng ngắn ngày như rau, củ cho đến các loại cây nông công nghiệp lâu năm như tiêu, macca, cây có múi. MimosaTEK hợp tác với các đối tác uy tín trên thị trường về hệ thống tưới và nhà kính để mang đến cho khách hàng các giải pháp hoàn chỉnh.

Website: https://mimosatek.com/en