SMART EDUCATION NOW

Ngành: Phần mềm IT

Dịch vụ liên quan đến người có thu nhập thấp do SNV hỗ trợ: Xây dựng đề xuất

Giới thiệu về doanh nghiệp: Công ty Smart Education Now (SEN Techs Co. Ltd) là một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm phần mềm, giải pháp trực tuyến sáng tạo hỗ trợ giáo dục trực tuyến. Sản phẩm của công ty là SEN Platform, một chương trình giáo dục trực tuyến hỗ trợ kết nối Nhà xuất bản- Giáo viên-Học sinh ũng như tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho chính những người sử dụng. Người sử dụng có thể truy cập SEN platform qua các trang thiết bị di động một cách miễn phí hoặc với một mức chi phí rất thấp. Người dùng toàn cầu, đặc biệ là người có thu nhập thấp, sẽ có cơ hội tiếp cận những công nghệ mới nhất, nâng cao hiệu quả chất lượng dạy và học cũng như chinh phục đỉnh cao tri thức

Mô hình kinh doanh cùng người có thu nhập thấp: Chúng tôi liên kết người thu nhập thấp vào mô hình kinh doanh với vai trò là người tiêu dùng.

Mục tiêu của công ty là hỗ trợ hàng hàng học sinh sinh viên nông thôn, vùng sâu, vùng xa được tiếp cận các hệ thống đào tạo tiếng Anh một cách hiệu quả hơn, với chi phí thấp hơn, một cách thuận tiện hơn. Từ đó mang lại một tương lai tươi sáng hơn cho người học.  Người dùng có thể truy cập SEN platform qua các trang thiết bị di động một cách miễn phí hoặc với một mức chi phí rất thấp

Website: http://www.smartedunow.com/