SOLARSERVE

Ngành: Năng lượng tái tạo Renewable Energy

Dịch vụ liên quan đến người có thu nhập thấp do SNV hỗ trợ: Xây dựng đề xuất

Giới thiệu về doanh nghiệp: Doanh nghiệp phục vụ năng lượng mặt trời tự nhiên Solar Serve là một doanh nghiệp xã hội chuyên sản xuất, phân phối và lắp đặt các sản phẩm sử dụng các nguồn năng lượng tự nhiên như các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, bếp sạch. Solar Serve hiện đang có hai sản phẩm cốt lõi là bếp năng lượng mặt trời Parabol và lò nấu bếp sạch, cùng rất nhiều các sản phẩm và dịch vụ liên quan (ví dụ: hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, pin năng lượng mặt trời). Đối với hai sản phẩm cốt lõi, thị trường mục tiêu của Solar Serve là cộng đồng sống tại nông thôn cũng như những người dân có thu nhập thấp tại các thành phố.

Chúng tôi dự kiến mỗi năm, một sản phẩm bếp sạch của công ty giúp giảm thiểu 1.1 MT lượng khí CO2 phát thải, từ đó góp phần giảm 1.4 MT cây xanh được sử dụng làm nguyên liệu đốt.

Mô hình kinh doanh cùng người có thu nhập thấp: Chúng tôi liên kết người thu nhập thấp vào mô hình kinh doanh với vai trò là người tiêu dùng, nhà phân phối và nhân viên công ty.

Với giải pháp năng lương thay thế, sản phẩm của công ty mang lại lợi ích cho cả người có thu nhập thấp cùng những tầng lớp kinh tế khác, giúp họ sử dụng năng lượng một cách hiệu quả hơn. Solar Serve không chỉ là một dự án từ thiện hỗ trợ mà còn là một Doanh Nghiệp Xã Hội. Mục đích của mô hình kinh doanh là đem lại lợi ích cho cả người nghèo và người giàu, với nguồn năng lượng thay thế giúp họ khai thác năng lượng một cách hiệu quả hơn. Mô hình kinh doanh của chúng tôi cũng góp phần tạo ra công ăn việc làm ổn định cho người khuyết tật và người lao động địa phương sản xuất các thiết bị tại trung tâm của chúng tôi.

Website: http://www.vietnamsolarserve.org/