THÀNH VIÊN IBA

Bùi Văn Minh

Quản lý dự án 4P

13 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực như GAP, an toàn thực phẩm, phát triển chuỗi giá trị, Hội nông dân, thiết kế, triển khai và quản lý chương trình.

Từng làm việc tại Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam (VASI), hợp tác với các tổ chức quốc tế như GRET, JICA, GTZ, IFAD... Bên cạnh đó, ông cũng từng là chuyên gia về chuỗi giá trị cho dự án FAPQDCP được tài trợ bởi CIDA và thực hiện bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD).

Ông có bằng Thạc sỹ của trường Đại học Montpellier, Pháp và của trường Đại học Nông nghiệp Việt Nam

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

AddThis Sharing
IBA Twitter Youtube More
Hide
Show