THÀNH VIÊN IBA

Javier Ayala

Javier Ayala có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hướng tới người thu nhập thấp. Các lĩnh vực chuyên môn của ông bao gồm: kinh doanh hướng tới người thu nhập thấp, tiêp cận thị trường, môi giới tài chính và nghiên cứu kinh tế. Ông có kinh nghiệm hoạt động tại cả Việt Nam và Bô li vi a với tư cách là Cố vấn, chú trọng vào phát triển chuỗi giá trị trong các lĩnh vực nông nghiệp, phối hợp các bên liên quan và tăng cường mối quan hệ hợp tác công tư, nghiên cứu định lượng dựa trên thị trường.

Ông Ayala có bằng Thạc sỹ Kinh tế Phát triển và Hợp tác Quốc tế tại Đại học Rome, Italy và bằng Cử nhân Kinh Tế tại Đại học Saint Paul, Bolivia.

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

AddThis Sharing
IBA Twitter Youtube More
Hide
Show