CỐ VẤN

Huỳnh Lê Tâm

Hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và triển khai các dự án thuộc các ngành như sản xuất thực phẩm và thủy hải sản, Thủy sản, an toàn thực phẩm, đảm bảo và điểu phối chất lượng, quản lý hệ thống chất lượng, bảo vệ môi trường.

Hơn 20 năm kinh nghiệm hướng dẫn, đào tạo cho tranh tra, kiểm toán viên trong ngành thực phẩm và thủy sản tại Việt Nam, Cam-pu-chia, My-an-ma và các quốc gia thuộc BIMP-EAGA.

Nhiều năm kinh nghiệm làm tư vấn triển khai HACCP, GMP, SSOP, ISO 9000, ISO 17025, Hệ thống quản lý chất lượng, Xây dựng tài liệu tập huấn và chủ trì nhiều khóa tập huấn về HACCP, GMP, SSOP, Hệ thống quản lý chất lượng, Công nghệ Thủy sản, ISO 9000, ISO 17025, Kiểm toán nội bộ. 

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

AddThis Sharing
IBA Twitter Youtube More
Hide
Show