CỐ VẤN

Nguyễn Quỳnh Chi

Với 20 năm kinh nghiệm cố vấn kinh doanh và đào tạo, đặc biệt là cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, tư vấn trong các lĩnh vực như phát triển chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tiếp thị…

26 năm làm Giáo sư giảng dạy cho chương MBA của Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

Nhà sáng lập và cố vấn của Công ty tư vấn quản lý OCD, cung cấp các dịch vụ tư vấn quản trị, với trọng tâm là các lĩnh vực tư vấn và triển khai chiến lược dựa trên BSC, tư vấn tái cơ cấu, hệ thống quản lý (lương, đánh giá, KPI)

 “Tôi muốn giúp đỡ các doanh nghiệp bằng kinh nghiệm của mình. Tôi thích cảm giác được có ích cho cộng đồng bởi vì tôi có thể. Tôi muốn nhìn thế giới trở nên tốt đẹp hơn với đóng góp nhỏ bé của mình” 

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

AddThis Sharing
IBA Twitter Youtube More
Hide
Show