VIET ESCO

Ngành: Năng lượng tái tạo Renewable Energy

Dịch vụ liên quan đến người có thu nhập thấp do SNV hỗ trợ: Xây dựng đề xuất; Lập kế hoạch và triển khai chương trình CSR ; Thử nghiệm và triển khai các sản phẩm mới ; Đánh giá tác động; Tổ chức sự kiện kết nối Nhà đầu tư – Doanh nghiệp

Giới thiệu về doanh nghiệp:

Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư năng lượng Việt (Viet ESCO) được thành lập vào năm 2012 với các cổ đông thành lập chính là Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TPHCM (ECC HCMC) và Công ty Veglia Laboratories Inc. của Nhật Bản. Viet ESCO tư vấn và đầu tư triển khai các giải pháp quản lý và giải pháp kỹ thuật giúp sử dụng năng lượng hiệu quả, thúc đẩy phát triển các giải pháp về năng lượng mới, năng lượng tái chế và năng lượng sạch cũng như sản xuất sạch hơn.

Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư năng lượng Việt:

  • Hỗ trợ hộ gi định có thu nhập thấp tiếp cận năng lượng bền vững
  • Nâng cao nhận thức và năng lực của người có thu nhập thấp trong sử dụng năng lượng một cách hiệu quả hơn và kinh tế hơn
  • Hỗ trợ hộ gia đình có thu nhập thấp tiếp cận các công nghệ và thiết bị giúp tiết kiệm điện

Mô hình kinh doanh cùng người có thu nhập thấp: Chúng tôi liên kết người thu nhập thấp vào mô hình kinh doanh với vai trò là người tiêu dùng.

Nông sản Việt Nam chủ yếu được sấy một cách thủ công, hoàn toàn phụ thuộc và điều kiện thời tiết (phơi nắng), do đó, chất lượng sản phẩm còn thấp (sản phẩm hay bị nhiễm bụi bẩn, tạp chất và không đồng đều), năng suất sấy chưa được đảm bảo. Thu nhập từ chế biến nông sản và giá trị gia tăng còn thấp. Trong khi đó, nhu cầu thị trường về các sản phẩm nông sản đang ngày càng tăng cao. Ứng dụng các thiết bị sấy sử dụng năng lượng mặt trời trong chế biến và bảo quản nông sản có thể giải quyết những hạn chế của phương pháp sấy truyền thống cho người nông dân, đặc biệt là người dân có thu nhập thấp. Người nông dân có thể chủ động sấy các sản phẩm nông sản, cải thiện hiệu quả và chất lượng sấy, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Tuy nhiện giá thành các thiết bị sấy sử dụng năng lượng mặt trời vẫn còn tương đối cao, chưa phù hợp với túi tiền của người có thu nhập thấp. Công ty Viet ESCO dự kiến hoàn thiện và phát triển sản phẩm sấy năng lượng mặt trời với giá thành thấp, phục vụ cho cộng đồng những người có thu nhập thấp tại Việt Nam

Website: http://www.vietesco.com.vn/